kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

getijden

Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. Omdat de aarde draait is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt steeds verschillend. Het water gaat dus steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. De getijdegolf langs de Waddenzeekust van Groningen gaat van west naar oost en neemt daarbij toe in golfhoogte. Hoogwater treedt in de Eemshaven een uur later op dan in Lauwersoog en in Delfzijl een uur en drie kwartier later. In Nieuwe Statenzijl zelfs tweeënhalf uur later. Bij Lauwersoog is het verschil gemiddeld 2.30 m, bij de Eemshaven 2.55 m en bij Delfzijl maar liefst 3 meter.

Ritme van eb en vloed
Een getijcyclus duurt ongeveer 12 uur en 25 minuten.
Aangezien de bewegingen van de aarde en de maan heel constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook. Het is in Nederland 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater per 24 uur en 50 minuten. Met dit ritme hebben we normaal gesproken te maken. Dat wil zeggen: als er geen bijzondere weersomstandigheden en/of andere factoren in het spel zijn. Het astronomisch getij kunnen we met een redelijke nauwkeurigheid jaren vooruit voorspellen.

De tijden waarop het hoog- en laagwater is aan de Nederlandse kust, lopen sterk uiteen. Het getij verschuift in bijna 12 uur van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland. Ook kan er op de ene locatie een veel groter hoogteverschil zitten tussen de hoog- en laagwaterstand. In Zeeland is dit verschil het grootst. Vanaf daar neemt het in noordelijke richting geleidelijk af, tot in de buurt van Den Helder. Hier zit dus het minste verschil tussen de waterstanden bij hoog- en laagwater. Vanaf Den Helder neemt het verschil in oostelijke richting weer toe.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.