kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gert Klinghe

Belangrijkste klokkengieter uit Noordwest-Duitsland in de late Middeleeuwen. Werkte in Noord-Nederland en Noord-West Duitsland tussen 1433 en 1474 vanuit Bremen. Zijn klokken munten uit door een heldere, volle toon. Op een even hoog peil ligt de vormgeving van opschriften en sierelementen. Hij gebruikte als eerste opschriften in de landstaal. Ook goot hij opmerkelijke doopvonten. Een negental leerlingen, waaronder vijf zoons, zette zijn kunstambacht voort tot 1514.

Van de zes klokken in de provincie Groningen die aan hem worden toegeschreven, zijn bewaard gebleven die te Huizinge (1452, ongesigneerd, afkomstig van Loppersum) en Groningen - Pelster Gasthuis (1459, gesigneerd met 'meiste ghert').

Lit: B. Heilwig-Plate, Ghert Klinghe. Ein Norddeutscher Erzgiesser des 15. Jahrhundert. (Hildesheim 1967).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.