kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gerrit Kwast

Gerrit Kwast (Slochteren 1865 - Groningen 1911) onder pseudoniem Jan Laps vooral bekend geworden door de schetsen Oet Meulenhörn en Klaiwerd die hij samen met zijn collega-onderwijzer B.H. de Graaff schreef. Ze verschenen aanvankelijk in Oppenheims Dagelijksch Nieuws- en Advertentieblad (Groningen) en daarna in bewerkte vorm zelfstandig (Winsum 1907). De bijdragen van Kwast (Oet Meulenhörn) zijn in het dialect van Duurswold geschreven, zijn geboortestreek; die van De Graaff in het Noordwest-Gronings.

Onder pseudoniem schreven beide auteurs eveneens brieven in het Groninger Dagblad, gebundeld tot 'n Stuk of wat braiven (1910).

Gerrit Kwast schreef onder pseudoniem Jan Laps grappige brieven in het Groninger Dagblad. Ze werden beantwoord door Boelo Hendrik de Graaff (Schildwolde 31 Augustus 1860 - Groningen 20 Mei 1941), onder de schuilnaam Geert Blas. Beide auteurs waren onderwijzer, maar Jan Laps voerde de stijl van een boer, die in de stad Groningen rentenierde en Geert Blas beantwoordde hem als 'de loze snieder oet Klaaiwerd'. Jarenlang hebben zij die rol volgehouden en aldus het Gronings sterk gepropageerd. Ze gaven samen een bundel vertellingen uit Oet Meulenhörn en Klaaiwerd (1907) en bundelden 'n Stuk of wat Braiven van Geert Blas en Jan Laps (1910).

B.H. de Graaff leverde goed toneelwerk in de volkstaal. Zijn beste blijspel is Dörpsstried, over de vraag, wie er baas is in het dorp, de rijke boer of de arme dominee.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.