kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gerlacius

Groninger regentengeslacht, afkomstig uit Bremen.

Tonnis Gerrits ofwel Antonius Gerlaci (1602/3-1673) was gezworene in 1630. Zijn zoon Tjaert Gerlacius (ca. 1629-1694 was raadsheer voordat hij burgemeester werd. Zijn kleinzonen weer, de neven Tjaart Adriaan (1682-1759) en Abraham Gerlacius (1706-1778), waren lid van de Raad en partijgangers van A.A. van Iddekinge.

De zoon van Tjaard Adriaan, Johan Herman Gerlacius, was raadsheer in het Leenhof van Brabant en kocht in 1762 de borg Nittersum te Stedum.

Tjaart Antoni Gerlacius was sedert de dood van zijn vader in 1774 heer van Nittersum en Ringenum. Hij was lid van de Ommelander regering. Na 1795 bleef hij als Oranjegezinde lang zonder bestuurlijke functies. In 1808 werd hij lid van het gemeentebestuur van Stedum, in 1814 van de Provinciale Staten.
Hij leende de tweeponders op 't voorplein van Nittersum, om op de Fransen, in Delfzijl te schieten in 1813-'14.

Hij was arm geworden in de Franse Tijd, maar hij liet toch de nieuwe kerk van Solwerd bouwen, 1783, en hij herstelde de beschadigde kerk van Uitwierde, 1814. Hij overleed in 1817. In 1818 is de börg Nittersum gesloopt.

G.G. Gerlacius, de schoonzoon van A. A. van Iddekinge, kreeg de post van ontvanger der Provincie, die tamelijk wat opleverde; 1776.

Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (Groningen, 26 juni 1804 - Neerlangbroek, 21 juni 1879) was een Friese grietman en burgemeester. Ook was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Nederland.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.