kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gerhard Ketel

Gerhard Ketel (Meppel ca. 1575 - Groningen 1605) was de zoon van de Haarlemse drukker Antonis Ketel (overl. 1583). Ketel was de eerste drukker van een te Groningen gedrukt boek. Uitgever van o.a. Ubbo Emmius (1547-1627), Johannus Acronius (1547-1627) en de almanakken van Nicolaus Mulerius.

Na zijn vaders dood leerde hij het drukkersvak van diens opvolger Gillis Rooman. Hij bracht een deel van het Haarlemse typografische lettermateriaal naar Franeker, waar hij rond 1596 de concurrentie aanging met academie- en statendrukker Gillis van den Rade.

In 1602 vestigde hij zich op uitnodiging van het stadbestuur in Groningen. Zijn weduwe zette in 1605 de drukkerij voort en huwde Johannes Janssen, zeer waarschijnlijk de latere academiedrukker Hans Sas.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.