kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gereformeerde kerk

De benaming gereformeerd wordt in de volksmond vaak gebruikt voor orthodoxe Calvinistische stromingen binnen Nederland. In de 19de eeuw kreeg het modernisme steeds meer aanhang in de hervormde kerk. Vele leden voelden zich daar echter niet bij thuis en sinds 1834, het jaar van de Afscheiding te Ulrum, begon de uittocht en werden nieuwe kerken gevormd, waaronder de gereformeerde kerk.

Binnen de hervormde kerk wilde men van Christus' sterven als verzoening niets meer weten. Jezus bleef alleen maar als voorbeeld over. Men raakte steeds verder van de Bijbel verwijderd. Dr. Poelman uit Noordbroek schreef zelfs een boekje 'Preken zonder tekst'. Maar ook de leden uit Zuidbroek en Noordbroek konden zich daarmee niet verenigen en er begonnen zich ook hier nieuwe kerken te vormen.

Al spoedig werd er een in Sappemeer opgericht waarheen aanvankelijk ook de verontrusten uit Noordbroek en Zuidbroek gingen. Maar in 1856 werd in overleg met de classis een kerk geïnstitueerd in Zuidbroek. De eerste keer werd gepreekt in de schuur van Klaas Huizing, staande achter het tegenwoordige perceel Kerkstraat 7. Deze preek werd gehouden door Ds. R.T. Kuiper te Wildervank. Na de preek gingen de manslidmaten naar het huis van Hendrik Ubbens bij de klapbrug over het Winschoterdiep. Deze Hendrik Ubbens was getrouwd met een dochter van Ds. Hendrik de Cock van Ulrum. In dat huis van Ubbens werden toen een ouderling verkozen en een diaken: Melle Engels en Albert Kemper. De gemeente groeide voortdurend en in 1860 kon men reeds een kerk bouwen. De kosten daarvan plus grond bedroegen achttienhonderd gulden. Deze kerk werd ingewijd op 28 oktober 1860 door Ds. Alting van Sappemeer. In 1863 kon men samen met Meeden een dominee beroepen. Dit was Ds. B.J. van den Berg. Eerst werd een huis gekocht om te dienen voor pastorie, maar in 1875 werd een pastorie naast de kerk gebouwd. In 1875 werd ook begonnen met een zondagschool, later kwamen er ook een meisjes-, een knapen- en een jongelingsvereniging, die vele jaren actief zijn geweest.
In 1944 kwam er een scheiding in deze kerk. Verschillende standpunten over doop en verbond. De kerk met pastorie kwam aan de vrijgemaakten en die zich hielden aan de uitspraken van de synode vergaderen nu in het herenhuis Kerkstraat 63.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.