kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ger Griever

Ger Griever (1900 Tjamsweer - 1970 Appingedam), handelaar te Appingedam, in de bezettingstijd „bestuursraad” van de Provincie, hij was een overtuigd nationaal-socialist; schrijver van romans en van toneelwerk, ook in dialekt.

In het Nederlands b.v. de romans Opgesloten Kracht 1936, en Zorg om de Jongen, 4e druk 1952; verder het bekroonde toneelstuk Om het geluk van den jongen, 1938.

In de volkstaal het toneelspel Het Doui, dat wie nait zain, bewerkt naar Grievers roman De Meester van Veldwierde.

Ook zijn toneelstuk Mit lege aarms werd bekroond.

Websites en bronnen:
www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/280-hoe-de-schoolartsendienst-weerstand-bood

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.