kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Georg van Saksen-Meissen

George, hertog van Saksen-Meissen (Meißen 1471 - Dresden 1539), de oudste zoon van Albrecht van Saksen, was hertog van Saksen van 1500 tot 1539. Hij was hertog van Sagan en ridder van het Gulden Vlies. Veroverde met hulp van graaf Edzard van Oost-Friesland in 1506 de stad Groningen waarbij hij Edzard erkende als Saksisch stadhouder over de Ommelanden.

Studeerde rechten in Leipzig, correspondeerde met Erasmus.

Hij werd aanvankelijk geestelijke, maar volgde in 1500 zijn vader Albrecht de Kloekmoedige op als hertog. Hij regeerde samen met zijn broer en toekomstige opvolger Hendrik de Vrome over Friesland totdat deze in 1505 al zijn rechten aan hem afstond. Daarna centraliseerde hij het bestuur en de rechtspraak en voerde een jaartaks en accijnzen in, ofschoon dat grote weerstand opriep.

Verhouding met de Nederlanden
Op 22 februari 1505 sloot hij een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris en Jacob van Wijngaarden, en Thomas Beukelaar, de schoonzoon van een van hen. Deze Hollandse heren zouden de kwelders van de voormalige Middelzee in het noorden van Friesland indijken tegen vrijstelling van pacht gedurende het eerste jaar. Nog datzelfde jaar werd het gebied ingedijkt door de aanleg van een 14 kilometer lange dijk. Zo ontstond Het Bildt.

George trachtte in 1514 Groningen onder zijn gezag te brengen, dat zich echter had verbonden met Edzard I van Oost-Friesland. Vanwege de hoge kosten van de strijd sloten de Friezen een verbond met hertog Karel van Gelre, eveneens een bondgenoot van Groningen. George moest zich uiteindelijk terugtrekken tot Leeuwarden, Harlingen en Franeker.

Aangezien ook zijn macht in Friesland tanende was deed hij op 19 mei 1515 zijn rechten als gubernator, zijn aanspraken op Groningen en Friesland, voor het geringe bedrag van 100.000 guldens over aan keizer Karel V.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.