kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gelkingen

Gelkinge (ook wel Gelkingen of Gelkinga) is de naam van een invloedrijke familie in de stad Groningen in de middeleeuwen. Onder de naam Gelkingen ontstond er een partij van rijke en machtige kooplieden die zich verzette tegen de bisschop van Utrecht. De vertegenwoordiger van de bisschop, de prefect vocht een jarenlange strijd uit met de Gelkingen.


Grotere kaart weergeven

In de stad versterkte de prefect de Walburgkerk tot een burcht. Een van de slagen, waarbij de Gelkingers zich verbonden met de kasteleins van Coevorden en de Drenten, vond plaats in 1227, en staat bekend als de slag bij Ane. In 1242 verbonden de Gelkingen zich met de Papelingen, ook een voorname familie in de Stad Groningen. De strijd werd nog voortgezet in 1252 en 1253.

Ook later in de dertiende eeuw wordt het geslacht nog genoemd als een van de belangrijkste families in de stad, maar nadien wordt niets meer van de familie vernomen.

De Gelkingestraat is vernoemd naar het geslacht. Waarschijnlijk hadden de Gelkingers op de hoek van de Grote Markt en de tegenwoordige Gelkingestraat, waar tegenwoordig de Drie Gezusters staat, een steenhuis. De grond van de familie Gelkinge lag in het zuidwesten van de huidige stad; de huidige wijken Buitenhof, Corpus den Hoorn, de Grunobuurt, Hoornse Meer, kantorenpark Kranenburg, Laanhuizen, het Stadspark en de Zeeheldenbuurt behoorden ertoe. Dit Gelkingeland werd aan noordzijde begrensd door de Drentse Laan en in het zuiden door de Onlandse Dijk. Ook het zogenoemde Kraanland behoorde ertoe.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.