kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Geertsema

De oorsprong van het geslacht Geertsema gaat verloren in de nevelen der historie. Ene Geert (geboren ca 1550), woonachtig in de stad Groningen, wordt voor de stamvader van het geslacht gehouden. Zijn kleinzoon was Jacob Jansen Geerts (of Geertsema). Deze was paardenkoper in de Peperstraat te Groningen. Diens zoon Jacobus Geertsema werd in 1657 ingeschreven als student aan de Groninger universiteit. Later was hij zaakwaarnemer in Groningen.

Een kleinzoon van deze was mr. Johan Geertsema (1693 - 1758), die onder meer burgemeester van de stad Groningen is geweest. Over hem valt nog het volgende te vermelden, bij het oproer te Groningen in 1748 werd zijn huis door "grauw" geplunderd. Korte tijd later werd hij wegens zijn anti-stadhouderlijke gezindheid uit al zijn ambten ontzet. In 1753 echter volgde volledig eerherstel.

Ook ene Johan Herman Geertsema (1755-1837) was een nazaat. Hij werd in 1785 lid van het oprichtingsbestuur van het patriottische exercitiegenootschap in Groningen. Daarnaast was hij, net als twee medebestuursleden, lid van de vrijmetselaarsloge l'Union Provinciale' te Groningen.De Geertsema's zijn in de tijd van voornoemde Johan al tot het stedelijk patriciaat van Groningen gaan behoren. Met Johan Geertsema begon tevens de lange reeks van juristen in het geslacht. Het werd welhaast een familietraditie om rechten te gaan studeren. Vele Geertsema's hebben staatsambten bekleed. De bekendste zijn wel mr. Johan Herman Geertsema Carelszoon. (1816 - 1908), die onder meer minister van Binnenlandse Zaken en commissaris der koninging in Overijssel is geweest, en zijn zoon mr.dr. Carel Coenraad Geertsema (1843 - 1928), die het ambt van commissaris der koningin in Groningen heeft bekleed.


In de 20ste eeuw is de familie naar het westen des lands verhuisd, waar onder andere mr. W.J. Geertsema, minister van Binnenlandse Zaken, woonachtig was.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.