kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Geerd Jans Kiewiet de Jonge

Geert Jans Kiewiet de Jonge (Finsterwolde 1801 - Groningen 1881), huis- en rijtuigschilder, staat in het adresboekje van 1854 vermeld als 'verwer' en 'verfwaren-verkooper'; volgens het bevolkingsregister van 1870 verfhandelaar, oprichter van de N.V. Lak- en verffabriek Kiewiet de Jonge te Groningen; verkreeg in 1863 toestemming de naam De Jonge achter zijn naam te voegen. Naderhand kunstschilder, in het bijzonder landschappen; reeds in 1841 werd een van zijn bosrijke landschappen in het genootschap 'Pictura' te Groningen bekroond.

Zijn zoon, Jan Hindrik Kiewiet de Jonge, heeft vermoedelijk les van hem gehad.

Signeerde: G. K. de Jonge.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.