kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gasunie

De N.V. Nederlandse Gasunie draagt zorg voor het transport van het Nederlandse aardgas. Het is is opgericht in 1963 en sinds 2005 100% eigendom van de Nederlandse Staat. Het netwerk bestaat uit ruim 15.500 kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland. De jaarlijkse hoeveelheid aardgas die door de leidingen stroomt, is ongeveer 125 miljard m³ (1221 miljard TWh) ofwel circa 25% van het totale Europese gasverbruik.

In 1959 werd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aardgas gevonden in Groningen bij Slochteren. De productie uit dit veld kwam op gang in 1963. De Nederlandse Gasunie werd in datzelfde jaar opgericht als verkooporganisatie van het Nederlandse aardgas. In een periode van 10 jaar bouwde de Gasunie een groot gas transportnetwerk, waarvan de eerste locatie in Scheveningen werd gebouwd. Na deze bouwperiode waren bijna alle Nederlandse huishoudens op het gasnet aangesloten en belangrijke exportcontracten afgesloten met Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Italië.

Krachtens de in het kader van het regeringsbeleid met betrekking tot de aardgasreserves in de provincie Groningen tot stand gekomen constructie voor de opsporing, ontginning, transport en verkoop, transporteert en verkoopt de Nederlandse Gasunie alle aardgas gewonnen voor rekening van de tussen DSM-Aardgas BV (een 100 %-dochter van de DSM, Staatsmijnen) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) (een 50 %-50 % dochter van Shell en Esso) bestaande maatschap (uitgaven en opbrengsten worden verdeeld in de verhouding 40 : 60).
De vennootschap heeft daarnaast de beschikking over aardgas afkomstig uit enkele kleinere velden in andere provincies en werden er verschillende inkoopcontracten voor aardgas uit de Noordzee afgesloten (totaal ca. 300 mrd. m3).

Op 9 juli 1963 besloot de directie - met tegenzin en onder grote politieke druk - definitief dat het hoofdkantoor in de stad Groningen zou worden gevestigd. Het zou echter nog tot 1968 duren voor dat ook daadwerkelijk gebeurde. De Gasunie is sinds 1994 gevestigd in het Gasuniegebouw aan de zuidwest kant van de stad, ingeklemd tussen de A7, de westelijke rondweg en de paardenrenbaan in het Stadspark.

In 1977 werd in Algiers met Sonatrach (Algerije) een in Nederland zeer omstreden principe-overeenkomst voor levering van vloeibaar aardgas (LNG), te beginnen in het midden van de jaren tachtig, voor 4 mrd. m3 per jaar over een periode van 20 jaar gesloten.
Voor het transport wordt beschikt over een transportsysteem met een totale lengte van 9910 km, te weten 3610 km hoofdleidingnet met een maximumdruk van 6,62 x 106 Pa (67 at) en 8 compressorstations (verhoging gasdruk) te Ommen, Ravenstein, Wieringermeer, Oldeboorn, Beverwijk, Zweekhorst, Spijk en Puth-Schinnen, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 528 MW (720000 pk) voor het vervoer van gas voor verkoop in het binnenland en voor export, en 6300 km regionaal leidingnet met een maximumdruk van 4 x 106 Pa (40 at) voor het verdere vervoer in het binnenland.

Verder beschikt men over 74 meet- en regelstations, 18 meng-, reduceren injectiestations, 19 exportstations en 1104 gasontvangststations. Opslag van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte, ijkinstallatie te Bergum. De verkopen in het binnenland bestaan uit leveringen van aardgas op basis van meerjarige contracten aan 137 gasdistributiebedrijven, 23 elektriciteitscentrales en 388 grote industrieën. 94 % van de grote Ned. industrieën gebruikt aardgas, 93 % van de huizen is op het aardgasnet aangesloten en 93 % daarvan verwarmt het huis met aardgas. Export vindt plaats naar de BRD (1977: 45 %), België (23 %), Frankrijk (19 %), Italië (inclusief Zwitserland: 13 %). Verder worden adviezen gegeven en ingenieurswerkzaamheden voor derden verricht door de eind 1975 opgerichte Gasunie Engineering op het gebied van engineering van Nederlandse Antillen. Landschap op pijpleidingen en installaties, instrumentatie, gastransport en gastoepassingen.

Het aandelenkapitaal bedroeg per ultimo 1977 f400 mln. (de staat 10 %, DSM Aardgas BV 40 %, Shell Nederland BV 25 %, Esso Holding Company Holland Ine. 25 %). Opgenomen onderhandse leningen f 1,9 mrd., obligatieleningen f 1,8 mrd.

De Europese Unie was al vele jaren bezig met de liberalisering van de Europese gasmarkt. Een van de onderdelen is het bewerkstelligen van een onafhankelijk gastransportnet, waar iedere aanbieder gelijke kansen heeft om gas naar de markt te brengen en de concurrentie op die markt te bevorderen. Hiervoor zijn Europese richtlijnen opgesteld. Als gevolg hiervan is sinds 1 juli 2005 het gashandelsbedrijf GasTerra afgesplitst van Gasunie. Voortaan houdt de N.V. Nederlandse Gasunie zich bezig met het transport en de opslag van aardgas en GasTerra met de gaslevering en -handel. Bij de splitsing in 2005 zijn Shell, ExxonMobil en Energie Beheer Nederland uit de Gasunie getreden en heeft de Staat de volledige eigendom verworven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.