kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gasthuis voor de werkende stand

Het gasthuis voor de werkende stand was een initiatief van het Algemeen Diaken Gezelschap der Nederlands Hervormde Gemeente in Groningen om een voorziening te treffen voor bejaarden uit de arbeidersklasse. De minimumleeftijd was 60 jaar. De inkoopsom bedroeg in 1935 800 gulden voor echtparen en 400 gulden voor ongehuwden.

Het initiatief leidde halverwege de negentiende eeuw tot de bouw van een drietal gasthuizen in Groningen, aan de Langesteeg, aan de Violetsteeg en aan de Herepoortenmolendrift. In 1935 werd het vierde, en laatste, gasthuis gebouwd aan de Oosterweg in de Oosterpoort. Het gasthuis aan de Herepoortenmolendrift heeft het langst dienstgedaan: tot 1971, die van de Oosterweg tot 1983, de andere twee hebben slechts kort bestaan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.