kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Garsthuizermaar

Klein kanaal in de oude bedding van de Fivel tussen Garsthuizen en Zeerijp. ten zuidoosten overgaand in Zeerijpstermaar en Eenumermaar om via het Oosterwijtwerdermaar uit te lopen in het Damsterdiep.


Grotere kaart weergeven

De maar start bij het haventje van Garsthuizen ten zuiden van de weg Fiveldijk. In feite vormt de maar hier een voortzetting van de Zeemsloot. Beide waterlopen vormen op deze plek restanten van de oude rivier de Fivel.
De Garsthuizermaar stroomt eerst al meanderend door de oude bedding van de Fivel naar het oosten, om een stukje voorbij de Wijnjetil plots met een kaarsrechte bocht naar het zuidzuidoosten te gaan. Op deze plek verlaat de maar de Fivelboezem, die zich hier verder voortzet als de Oude Maar, die hier aftakt van de Garsthuizermaar. Iets zuidelijker, mogelijk ter hoogte van de Terhornseweg, gaat de maar dan over in de Zeerijpstermaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.