kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

garst

Een garst of gast is een dekzandrug of grondmorenerug waarop akkers of weiden liggen. Het woord komt van het Oudfriese gāst of Nederlandse geest, waarmee hoger gelegen zandgronden werden benoemd. Garsten zijn vooral te vinden in Friesland, Groningen en Oost-Friesland, met name rond het gebied van de Dollard.

Zo ligt in het voormalige kerspel Noordbroek de buurtschap Korengarst op een dekzandrug die boven de Dollardklei uitsteekt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.