kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

galgenheuvel

Een galgenveld of galgenheuvel is een open ruimte waarop één of meerdere galgen geplaatst staan om ter afschrikking de lijken van ter dood veroordeelden ten toon te stellen. In de loop der tijd verdwenen deze velden, maar tot ver in de 18e eeuw waren de galgenvelden nog op vele plaatsen te vinden, zowel in de Nederlanden als daarbuiten.

Steden hadden vroeger vaak een galgenveld buiten de poorten, op woeste grond op een goed zichtbare plaats langs een doorgaande weg. Voor de rechtsprekende adel, die niet verbonden was aan een stad, waren vaak aparte galgenvelden aanwezig. Deze lagen vaak dicht bij grenzen en ook op een goed zichtbare locatie. Hierdoor was het goed zichtbaar dat het niet nakomen van de wetten in een streek of stad werd bestraft. Het ging zelfs zo ver dat er galgenvelden bekend zijn, die nooit werden gebruikt maar alleen dienden om mensen af te schrikken. De feitelijke terechtstelling vond echter plaats op een centrale plaats, zodat er veel volk kon komen kijken.

Aan het einde van de achttiende eeuw kwam er een einde aan het gebruik van galgenvelden. Provincie Holland kwamen met een decreet: 'Zoo is 't dat wij hebben goedgevonden te decreteren gelijk wij doen bij deezen, dat alle die overblijfsels der oude Barbaarsheid, alomme binnen deeze Provincie, ten spoedigste en uiterlijk binnen de tijd van 6 weken na de afkondiging deezes, zullen moeten worden weggenomen, die daartoe gediend hebbende plaatsen geslegt, en tot andere gebruiken worden ingericht.' Dit decreet luidde de afschaffing van het gebruik van galgenvelden in heel Nederland in.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.