kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Froombosch

Froombosch (Gronings: Froombos) is een langgerekt dorp met iets meer dan 800 inwoners en ongeveer 350 woningen in Midden-Groningen. Het is rond 1900 ontstaan uit het meest westelijke deel van het dorp Slochteren en het meest oostelijke deel (Gaarveen) van Kolham met de buurtschappen Langewijk en Ruiten. De naam komt van 'bos van Froma'. Froma was een familie die op de Ruitenborg (nu een boerderij) in de nabijheid woonde.


Grotere kaart weergeven

Geschiedenis
In de 19e eeuw werd het dorp ook wel Bagelhutten genoemd. Dat is een verwijzing naar de hutten waarin de veenarbeiders waren gehuisvest, die hier in de vervening werkten. Die naam is echter in onbruik geraakt.

Door het dorp loopt de gekanaliseerde Ruiten Ae. Dit riviertje werd gebruikt voor transport van landbouwgoederen en turf. Ter plaatse van de Langewijk werden deze goederen verscheept. De Langewijk is later deels gedempt.

Tussen 1929 en 1941 had het dorp een eigen stopplaats Froombosch aan de Woldjerspoorweg. Het stationsgebouwtje, kleiner dan het 'standaardtype Woldjerspoor', is gesloopt toen in 1970 over het tracé van de spoorweg de autoweg N387 werd aangelegd.

Huidige situatie
Froombosch kenmerkt zich door een lintstructuur, waarbij in het dorp een kleine kern aanwezig is. Dwars op het hoofdlint, dat een verbinding vormt vanaf het dorp Harkstede tot het dorp Slochteren, zijn enkele dwarslinten (lanen) aanwezig met een lage bebouwingsdichtheid.

Ten noorden van de N387 kenmerkt het landschap zich door acht boerderijen in een open landschap. Dit gebied, dat bekend staat als Ruiten, is een overgangsgebied naar de ecologische hoofdstructuur. Een een deel van de Groenedijk met de Boerweg en de Kooiweg wordt tegenwoordig eveneens bij Froombosch gerekend.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.