kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fritema

Naast een buurt onder Oldehove was Fritema (ook Fripema) ook de naam van een vooraanstaand geslacht in de 14de-17de-eeuw in Humsterland.

Eind 15de eeuw stierf de laatste Fritema in mannelijke lijn en werd de naam Fritema overgenomen door Reyner Wybe(kum)ma. Deze lijn werd in de 16de-eeuw in Friesland tot de hoofdelingenkringen gerekend. De adeldom van de Ommelander Fritema's is onzeker. Deze tak stierf uit begin 17de-eeuw.

Fritemahuis
Bij de wierde Frytum, ook Frijtum of Fritum genoemd, in de gemeente Westerkwartier heeft vroeger mogelijk een borg gestaan, het Fritemahuis. In de bronnen wordt echter nooit van een 'steenhuis' of 'borg' gesproken. De eerste vermelding van het Fritemahuis dateert uit 1453. In 1678 was het huis echter al van geringe betekenis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.