kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Frederik van Blankenheim

Frederik van Blankenheim (ca. 1355 Kasselberg - 1423 Kasteel ter Horst, Loenen) was van 1393 tot 1423 bisschop van Utrecht en landsheer van Drenthe. Eerder bisschop van Straatsburg (1375-1393). Herstelde het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht over Drenthe en Groningen o.a. door in 1395 burggraaf Reinoud IV van Coevorden te verslaan en zich in 1399 met Groningen te verzoenen.

Hij studeerde rechten in Parijs en werd in 1375 benoemd tot bisschop van Straatsburg. Zijn bewind was daar geen succes, en met de hulp van hertog Willem van Gelre werd hij overgeplaatst naar Utrecht, waar hij zich als een bekwaam bestuurder ontpopte. Hij wist, gesteund door de partij van de Lichtenbergers, zijn rechten te doen gelden tegenover de steden in het bisdom, de Stichtse adel en de omringende vorsten van Holland en Gelre. Hij versterkte het bisschoppelijke gezag in het Oversticht en dwong tijdens de zogenoemde Groninger Oorlog ook de stad Groningen zijn gezag te erkennen. In 1407 schonk hij stadsrechten aan Coevorden.

Als bondgenoot van graaf Willem VI van Holland nam hij deel aan de Arkelse oorlogen van 1405, waardoor hij Hagestein in bezit kreeg.

Frederik van Blankenheim gaf de Drenten in 1395 een 'privilegebrief', waarin hij hun diverse rechten schriftelijk vastlegde. Hierdoor werd veel verschil van mening over de toepassing van het gewoonterecht voorkomen. Hierin werd onder meer bepaald dat Drenten niet voor een geestelijke rechter mochten worden gedaagd buiten Hulsvoorde en de Bisschopsberg. In 1412 verving bisschop Frederik deze privilegebrief door het Landrecht van Drenthe.

De Hollandse partijstrijd rond Jacoba van Beieren dwong de bejaarde bisschop in 1419-1422 nog een oorlog met Holland en Gelre uit te vechten, waarin het Sticht zich met moeite staande kon houden.

Zijn positie in het noorden werd bedreigd door hertog Albrecht van Beieren die als graaf van Holland zijn rechten in Friesland probeerde te bewerkstelligen door net hoofdelingen uit het Friese gebied verbonden te sluiten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.