kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fredericus Wilhelmus Antonius Jansen

Fredericus Wilhelmus Antonius Jansen (Zwolle 1806 - Groningen 1884) was pastoor van de Martinusparochie en deken van Groningen/Assen. Jansen kwam in 1844 naar Groningen als pastoor van de Martinuskerk aan de Broerstraat, waarin in 1836 de opgeheven staties waren samengevoegd.

Na met vrucht de lagere studiën in Deventer (van 1818-1824) voltooid te hebben, maakte hij de theologische te 's Heerenberg van 1824-29 en werd 27 Juli 1829 te Munster priester gewijd. In Aug. 1829 kreeg hij zijne benoeming tot kapelaan te Zwolle, werd in Jan. 1830 overgeplaatst naar Steenwijkerwold om in Juni 1833 weder als kapelaan naar Zwolle terug te keeren. In Febr. 1838 werd hij benoemd tot pastoor te Kuinre, 21 Febr. 1844 overgeplaatst naar Groningen. Na het herstel van de katholieke hiërarchie in Nederland werd hij in 1853 deken van het dekenaat Groningen en Assen en in 1854 Parochus ad St. Martini.

Jansen heeft veel gedaan voor de opbouw van katholieke instellingen en het katholieke onderwijs. In 1847 was hij de oprichter van het Mariapension aan de Butjesstraat.

Onder zijn bestuur kwam er katholiek onderwijs tot stand, aan de Schoolholm (1873), onder leiding van de Zuster van O.L.V. van Amersfoort en de jezuïeten. In 1872 stichtte hij de katholieke begraafplaats aan de Verlengde Hereweg, waar in 1879 ter gelegenheid van zijn vijftigjarig priesterjubileum een kapel werd gebouwd.

Groote verdiensten heeft hij voor Groningen door zijne zorgen voor degelijk onderwijs. Door zijne bemiddeling kwamen in 1847 de zusters der stichting van mgr. Zwijsen om te werken in het Liefdegesticht voor weezen en ouden van dagen. In Mei 1856 riep hij voor het onderwijs de jesuïeten naar Groningen, en in den herfst van 1873 vestigden zich de zusters van Amersfoort nabij de kerk, om daar eene bewaarschool te houden en verder te voorzien in het onderwijs der vrouwelijke jeugd. Deken Jansen was zoo populair dat hij heden ten dage nog in dankbare herinnering bij de Groningers voortleeft. In 1871 werd hij benoemd tot geheim kamerheer van paus Pius IX. Hij werd 12 Aug. 1884 bijgezet in den grafkelder van het door hem gestichte kerkhof. - (1911 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.