kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fraterhuis

Het Fraterhuis of Clerkenhuys, Huis van de Moderne Devoten, ook Hieronymusklooster of Sunte Mattheushuus genoemd aan het Martinikerkhof NZ in Groningen, is gesticht tussen 1432 en 1436 door Willem Wigbolds (gest. 1454) in opdracht van Dirk van Herxen, rector van het Zwolse Fraterhuis. Het was berekend op een priester en zes klerken die zich wijdden aan het schrijven en boekbinden.

De laatste bewoner droeg in 1586 de administratie over aan het stadsbestuur.

Het klooster had grondbezit te Blokum en Lageland.

Aan het Fraterhuis waren een Zusterhuis en een internaatschool (Arme Klerkenhuis, genoemd 1464) verbonden.

• Het Zusterhuis aan de Sint Jansstraat wordt genoemd in 1510, het gebouw was in 1468 door Luddeke Jarges aan het convent geschonken. In 1582 werden de resterende bezittingen geïnventariseerd, het gebouw werd na 1590 overgedragen aan de nonnen van Schildwolde.

• Het Arme Klerkenhuis was aanvankelijk in 1586 bestemd voor de Sint Maartensschool, maar werd in 1590 overgedragen aan de Jezuïeten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.