kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Franken

Germaanse volksstam, die uit Duitsland afkomstig de voornaamste werd in West-Europa. Vanuit hun oorspronkelijke gebied in het noordoosten van Nederland en het noordwesten van Duitsland, staken ze vanaf de 4e eeuw de Rijngrens over en vestigden zich in de Romeinse provincie Germania Inferior. Later breidden ze hun machtsgebied uit naar het huidige België en Frankrijk. Noch de Friezen, noch de Saksen waren op den duur bestand tegen de grootste en machtigste van de Frankische koningen, Karel de Grote, 768-814, heer van Frankrijk en Duitsland en Italië, keizer in 't jaar 800.

De Franken waren een federatie van reeds eerder bekende Germaanse stammen, die rond het midden van de 3e eeuw na Christus tot stand kwam. Wellicht verbonden deze stammen zich onder Saksische druk nabij de limes langs de Rijn van het Romeinse Rijk.

Reeds voor 't jaar 300 traden zij op tegen de Romeinen en hebben zij 't Eiland der Bataven bezet. Zij veroverden geleidelijk het Zuiden en Westen van ons land en ze namen de daar wonende stammen in zich op. Zo ging het ook in geheel België en in 't Noorden van Frankrijk, dat zijn naam van hen kreeg. Zij wensten ook de heerschappij over de Noordelijke Nederlanden. Reeds omstreeks 630 voerde de Frankische koning Dagobert gezag in Utrecht, maar dat was tijdelijk; het zou nog 150 jaar duren, eer de Franken de Friezen en Saksen overwonnen hadden.

Deze strijd was tegelijkertijd een strijd tussen het christendom van de Franken en het voorvaderlijke heidendom van de Friezen en Saksen.

Eerst veroverden de Franken het tegenwoordige Holland; 719.

Toen was Friesland aan de beurt; in 734 onderworpen door Karel Martel, doch van 782-785 weer in opstand.

In 804 moesten zich ook de Saksen overwonnen verklaren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.