kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fockens

Eigenerfdengeslacht afkomstig uit het Oldambt. In de 17de eeuw vestigde deze familie zich op Hun(d)inga in Eenrum en op Groot Hoysum onder Warffum waarnaar zij zich soms (Fockens) van Hoysum noemden.

Focke Fockens van Hoysum (1627-1661) was lid en later secretaris van de Provinciale Rekenkamer. Door zijn vrouw, een Alting, kreeg de familie connecties met Drentse eigenerfde regeringskringen (Lunsingh te Westervelde).

Zijn broer Luwert Fockens (1630-1672) was stadsmeier van het klooster te Heiligerlee, volmacht en een der leiders van de anti-Groninger factie in het Oldambt. Hij werd door Johan Maurits in 1666 tot boete veroordeeld, omdat hij geheuld had met de Munstersen, bij hun inval in Groningen.

Zes jaar later begon het weer te spannen met Munster.

In 1672 werd hij in de Stad onthoofd voor hoogverraad nadat hij een verdrag sloot met Bernard van Galen, bisschop van M√ľnster. Schulenburg had hem beloofd, dat hij ontvanger zou worden van 't Oldambt.

In januari 1672 begon de Stad zich op de strijd voor te bereiden. leningen werden uitgeschreven, belastingen verhoogd, elke tiende man moest zich beschikbaar stellen en vele lage landen werden onder water gezet, ook in het Oldambt. Toen wreekte zich de gespannen verhouding van het Oldambt met de stad Groningen. Zeven jaar geleden was een zekere Willem Fockens zwaar geboeid voor de krijgsraad geleid, omdat hij sauvegarde had gevraagd van de bisschop. Nu ging Luwert Fockens nog verder. Op 1 mei 1672 sloot hij een overeenkomst met die Bisschop, zogenaamd als volmacht van de Oldambten. Die overeenkomst hield in:

1. De Oldambten keren tot het Duitse rijk terug, gedwongen door de onderdrukking, onrechtmatigheden en tirannie van de Stad.

2. Zij kiezen de bisschop van Munster als hun vorst.

3. Deze zal de ingezetenen beschermen tegen het geweld van Groningen.

4. De ingezetenen zullen blijven bij de gereformeerde religie en zij zullen hun predikanten mogen kiezen.

5. De ingezetenen zullen de inkomsten van hun geestelijke goederen behouden.

6. De Bisschop krijgt per jaar twintigduizend rijksdaalder en zal geen andere schatting opleggen.

7. Zijn vertegenwoordiger zal zijn Johan Schulenborgh, de geheime raad van de Bisschop, aan wie de heerlijkheid Zuidbroek met de borg wordt toegewezen en die jaarlijks tweeduizend rijksdaalder zal ontvangen.

Deze daad heeft Luwert Fockens het leven gekost. Hij werd op 10 juli in de Stad veroordeeld en onthoofd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.