Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-05-2020 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Of mail uw vraag of opmerking over dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fivelingo

Fivelingo is een oud zeekleigebied in Noordoost-Groningen, genoemd naar de verdwenen veenrivier de Fivel. Deze rivier ontsprong in het uitgestrekte veengebied bij Slochteren en stroomde via Wittewierum en Ten Post naar Westeremden, waar hij uitmondde in een breed estuarium: de Fivelboezem.

De kern van het gebied bestaat uit een authentiek wierdenlandschap met kronkelende wegen en waterlopen (maren), zomend aan een laatmiddeleeuws poldergebied dat is ontstaan door bedijking van de Fivelboezem. Het is overwegend een akkerbouwgebied met grote, statige boerderijen en vruchtbare zavelgronden. Een lager gelegen klei-op-veen-ontginningsgebied met grasland en verspreide bebouwing vormt de overgang naar Duurswold. De oostelijke hoek bestaat uit een stedelijk-industriële zone rond Delfzijl en Appingedam. Het hele gebied is archeologisch zeer waardevol vanwege een groot aantal beschermde wierden, klooster- en borgterreinen.

Fivelingo wordt aan de zuidkant begrensd door de voormalige veengebieden van Duurswold en de Centrale Woldstreek, waarbij het Eemskanaal de overgangszone naar Duurswold markeert. De Eemshavenweg vormt de grens met het oude wierdengebied van het Hogeland. Deze autoweg volgt ongeveer het tracé van het Maarvliet - ooit de grenswatering tussen de middeleeuwse districten Hunsingo en Fivelgo. Aan de oostkant liggen de wierdedorpen van het Oldambt.

Bronnen:
landschapsgeschiedenis.nl, auteur: Otto S. Knottnerus


Pageviews vandaag: 4.