kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Finsterwolderhamrik

Finsterwolderhamrik is een buurtschap en een voormalig waterschap in de gemeente Oldambt in Groningen. Het gehucht zelf dat ten noordoosten van Finsterwolde tussen Ganzedijk en Kostverloren ligt kenmerkt zich door een aantal grote boerderijen. De aanduiding hamrik verwijst naar de weidegronden in het buitengebied van het dorp Finsterwolde.


Grotere kaart weergeven

Finsterwolderhamrik is ontstaan langs een voormalige dijk die de landerijen van de verdwenen kerkdorpen Oost-Finsterwolde en Megenham alsmede de buurtschappen Veenhuizen en Torpsen beschermde. Na de aanleg van een nieuwe zeedijk rond 1571 (de Egypterdijk) werd dit een binnendijk.

In tegenstelling tot Noordbroekster- en Oostwolderhamrik is Finsterwolderhamrik geen zelfstandig kerspel geworden, al hebben de bewoners van Veenhuizen rond 1770 wel om die status verzocht. De laaggelegen landerijen in Finsterwolderhamrik waren aanvankelijk erg versplinterd en in gebruik bij boeren uit Finsterwolde en de omliggende polders, dan wel bij kleine boerenbedrijven langs de Egypterdijk. Pas in de 19e eeuw werd een aantal grotere boerderijen langs de weg door Finsterwolderhamrik gebouwd.

Het gelijknamige voormalige waterschap lag ten oosten van Ganzedijk en werd omsloten door de Egyptische dijk (750 m noordelijk van de weg de Finsterwolderhamrik) in het noorden, de weg Kostverloren in het oosten, de Binnen Tjamme in het zuidoosten en het Bellingerwolderhoofddiep (ook wel Buiskooldiep genaamd) in het westen. De bemaling gebeurde door middel van een molen en een stoomgemaal, die via een watergang in verbinding loosden op de Buiten Tjamme, die onderaan de Egyptische dijk liep. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.