Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Filmbank Groningen

De Groninger Archieven beheert het Groningse audiovisuele erfgoed. Het GAVA ofwel Stichting Gronings AudioVisueel Archief (vanaf 1992) is in 2018 onderdeel geworden van de Groninger Archieven. De herkomst van ons audiovisueel materiaal is heel divers: bedrijfsfilms, oral history, concertregistraties, voorlichtingsfilms, amateurfilms, het wordt allemaal ondergebracht.

Het doel is de collectie doorlopend te presenteren met een zo rijk mogelijke context en een zo hoog mogelijke kwaliteit. Naast op filmbankgroningen.nl is ons beeldmateriaal ook te vinden via groningerarchieven.nl en poparchiefgroningen.nl.


Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA), gevestigd te Groningen, is het regionale audiovisuele archief van de Nederlandse provincie Groningen. Het Gronings AudioVisueel Archief werd in 1992 opgericht op initiatief van het toenmalige Gemeentearchief Groningen en het Rijksarchief Groningen, Liga '68, Radio Noord en het bedrijfsleven. Het stelt zich ten doel historisch audiovisueel materiaal over de provincie Groningen te verzamelen, te bewaren en voorzien van zo veel mogelijk informatie te ontsluiten. Het GAVA is een onderdeel van de Groninger Archieven, waar in de studiezaal de collectie van het archief kan worden geraadpleegd. Een groeiend deel van de verzameling wordt daarnaast ook aangeboden op de website van het GAVA.


Tot het Groninger AudioVisueel archief behoort sinds 2006 ook het Poparchief Groningen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Eerste pageview van vandaag: 1