kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Filmbank Groningen

De Groninger Archieven beheert het Groningse audiovisuele erfgoed. Het GAVA ofwel Stichting Gronings AudioVisueel Archief (vanaf 1992) is in 2018 onderdeel geworden van de Groninger Archieven. De herkomst van ons audiovisueel materiaal is heel divers: bedrijfsfilms, oral history, concertregistraties, voorlichtingsfilms, amateurfilms, het wordt allemaal ondergebracht.

Het doel is de collectie doorlopend te presenteren met een zo rijk mogelijke context en een zo hoog mogelijke kwaliteit. Naast op filmbankgroningen.nl is ons beeldmateriaal ook te vinden via groningerarchieven.nl en poparchiefgroningen.nl.

Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA), gevestigd te Groningen, is het regionale audiovisuele archief van de Nederlandse provincie Groningen. Het Gronings AudioVisueel Archief werd in 1992 opgericht op initiatief van het toenmalige Gemeentearchief Groningen en het Rijksarchief Groningen, Liga '68, Radio Noord en het bedrijfsleven. Het stelt zich ten doel historisch audiovisueel materiaal over de provincie Groningen te verzamelen, te bewaren en voorzien van zo veel mogelijk informatie te ontsluiten. Het GAVA is een onderdeel van de Groninger Archieven, waar in de studiezaal de collectie van het archief kan worden geraadpleegd. Een groeiend deel van de verzameling wordt daarnaast ook aangeboden op de website van het GAVA.

Tot het Groninger AudioVisueel archief behoort sinds 2006 ook het Poparchief Groningen.

Website: www.filmbankgroningen.nl

Stichting, opgericht in 1992 door o.a. het Gemeentearchief Groningen, het Rijksarchief in Groningen, de Geschiedeniswinkel van de RUG, Radio Noord en de Stichting Liga '68. Doelstelling van het GAVA is: 'het verzamelen, beheren, conserveren, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van audiovisueel documentatiemateriaal betreffende stad en provincie Groningen'.

Het GAVA is een van de eerste regionale audiovisuele archieven in Nederland en is sinds 1996 basisvoorziening voor de provincie. Gehuisvest bij de Groninger Archieven in het Cascade-gebouw in de stad Groningen. De collectie bestaat uit 1000 film-, 2500 video- en 200 audiotitels. Belangrijke onderdelen van de collectie zijn o.a: de film van de begrafenis van kolonel Thomson, de collectie Tiddens, de collectie films Gemeentelijke diensten Stad Groningen en de filmcollectie van de Gasunie. Daarnaast beheert het GAVA de filmcollecties van diverse Groninger musea, zoals die van het Veenkoloniaal Museum te Veendam.Het GAVA maakt in samenwerking met TV Noord het wekelijkse tv-programma Vrouger, waarin historisch filmmateriaal over Groningen wordt getoond. Ook stelde het drie video's samen met een selectie van materiaal uit de collectie: Groningen in oorlogstijd (1995), Vrouger. Stad voor de oorlog (1996) en Vrouger. Golden Raand (1998).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.