kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Feicke Alles Clocq

Feike (Feico) Alles Clock (Leeuwarden, gedoopt 1 januari 1605 - Oude Pekela 1653) was een vervener in het veenkoloniale gebied van Oost-Groningen. Hij wordt ten onrechte wel eens genoemd als stichter van Oude Pekela, maar hij kan wel als belangrijke grondlegger beschouwd worden.

Clock, waarschijnlijk geboren eind 1604, gedoopt op 1 januari 1605 in Leeuwarden, was de tweede zoon uit het huwelijk van Alle Feickes en Talke Pieters Clock, die in 1603 in Leeuwarden in het huwelijk waren getreden. Op 19 januari 1623 trouwde hij te Heerenveen met Tieets Boelens.

Clock trad vanaf 1629 op als vervener in de venen langs de Pekel-Aa.
De eerste keer dat Feike Alles Clock in zaken betreffende de venen in Pekela wordt vermeld, is in 1629. Hij woonde toen al enige tijd in de omgeving van deze venen, bij de Pekelvenen. In de jaren daarna woonde hij in Westerwolde en in Blijham. Clock kwam door aankoop en vererving in het bezit van een groot gedeelte van de venen in Pekela. Zowel zijn grootvader van moederszijde als zijn vader hadden al vanaf 1599 veenpercelen in dit gebied weten te verwerven.

Van 1630 tot 1635 en in 1644 kwam hij tevens voor als officier in het leger. Hij was vaandrig onder kapitein Nijs (1633).

Venen komen in het bezit van de stad Groningen

Rond 1635 was hij in het bezit van het grootste gedeelte van de Pekelvenen en verkocht hij aan de rentmeester van de stad Groningen, Johan de Mepsche, drie vierde van 58 lotten in 101 lotten van deze venen, gelegen boven en beneden de verlaten, gedeeld en ongedeeld, zowel in Westerwolde als in het Oldambt voor 30.000 Car. gulden.

Hij raakte echter steeds meer in conflicten en juridische procedures met het stadsbestuur verzeild, totdat hij aan het eind van zijn leven een berooid en gedesillusioneerd man was geworden.

Vermeld als eigenaar en vervener van De Pekel (ongeveer 1640).

Hij is overleden in het jaar 1653 in Oude Pekela, Groningen, Nederland, hij was toen 48 jaar oud.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.