kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Faan

Faan (Gronings: t Foan) is een dorp/streekje in de gemeente Westerkwartier in Groningen aan de Fanerweg tussen Zuidhorn en Enumatil. Het woord faan komt van het Oudfriese fane of fân, wat veen betekent. De omgeving is dan ook inderdaad veenachtig. Faan ligt aan het Hoendiep en de brug in de weg van Zuidhorn naar Niekerk heet dan ook de Fanerbrug. Ten noorden van Faan ligt het Niekerksterdiep, ten zuiden het Fanerland.


Grotere kaart weergeven

De voormalige kerk werd in 1613 vernieuwd, eind 18de eeuw niet meer gebruikt en in 1827 afgebroken.

De naam geniet in de provincie enige bekendheid vanwege de verhalen rond de sodomieprocessen in 1731-32 gevoerd door Rudolf de Mepsche die ook wel als de Mepsche van Faan bekend staat en in Huis Bijma woonde. Het huis Bijma werd in 1860 gesloopt. Een poging in 2008 om een gedenkteken van 165.000 euro op te richten voor zowel de slachtoffers van de Mepsche als om de borgplaats weer te geven, strandde, omdat de gemeenteraad van Grootegast de kosten hiervoor te hoog vond en de voorkeur gaf aan een eenvoudiger gedenkteken.

De Fanerpolder is een voormalig waterschap ten westen van Zuidhorn. De noordgrens was het Niekerkerdiep, de oostgrens was het Hoendiep, de zuidgrens was de Dorpsweg van Enumatil (ook bekend als de N978), de westgrens was de Fanerweg. De polder sloeg uit op het Hoendiep via een molen die op de plek stond van het huidige gemaal. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 1995 binnen dat van het waterschap Noorderzijlvest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.