kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ezinge

Ezinge (Gronings: Aisen of Aizing) is een wierdedorp aan het Oldehoofsch kanaal in de gemeente Westerkwartier in Groningen. Het dorp Ezinge had in 2020 690 inwoners. Samen met het buitengebied heeft Ezinge ongeveer 875 inwoners. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht met een kerk uit begin 13e eeuw. Deze kerk met losstaande toren staat op de rand van de afgegraven wierde.


Grotere kaart weergeven

Ezinge is het hoofddorp van het voormalige schiereiland Middag. In de 8e eeuw n.Chr. ontstond de Lauwerszee door zware zee-inbraken. Sindsdien was Middag een schiereiland in de monding van de rivier de Hunze (tegenwoordig Reitdiep geheten).

Allersmaborg

Ten noordoosten van Ezinge bevindt zich de Allersmaborg waarvan het oudst nog bestaande gedeelte, de "blauwe kamer", rond 1400 gebouwd is. Tegenwoordig is de Allersmaborg als alumnihuis in beheer van de Rijksuniversiteit Groningen, dat in 2007 een renovatie heeft laten uitvoeren.

Museum Wierdenland, Centrum voor wierden en landschap

In Ezinge is Museum Wierdenland gevestigd, dat tot doel heeft de aandacht te vestigen op de geschiedenis van wierden en het wierdenland.

Ezinge is bekend vanwege de opgravingen die archeoloog Albert van Giffen van de Rijksuniversiteit Groningen hier van 1923 tot 1934 heeft uitgevoerd. Hierbij zijn de resten van 85 boerderijen en 60 bijgebouwen gevonden uit de periode van 600 v.Chr tot de 5e eeuw n.Chr.
De opgraving gaf veel informatie over de opeenvolgende bewoningsfasen. De wierde was sinds de late ijzertijd onafgebroken bewoond geweest. Hier stonden zelfvoorzienende boerenbedrijven met grote, gezonde veestapels en contacten met de verre buitenwereld. De resultaten van de afgraving van de wierde Ezinge zette de archeologische wereld op zijn kop. De nationale en internationale belangstelling was groot.

Uit het onderzoek in Ezinge en latere opgravingen bleek dat de boerderijen 6-8 meter breed en soms wel 30 meter diep waren. De bouwmaterialen waren hout, takken, klei, riet en stro. Sommige wanden bestonden uit kwelderzoden, of een vlechtwerk van takken aangestreken met mest of klei. De huizen waren drieschepig, met twee rijen ingegraven staanders in het midden en een dak dat afliep naar de lage wanden. Onder dat dak woonden mens en dier samen. Het vee was twee aan twee gestald in boxen in de zijbeuken, zodat de bewoners de dieren goed in de gaten konden houden. In het midden van het woongedeelte was een stookplaats met rondom ruimte voor wonen, eten en slapen.

Bijzonder is de vondst van de gouden zwaardknop van Ezinge uit de 7e eeuw, die vergelijkbaar is met die uit het koningsgraf van Sutton Hoo in Engeland.

Bouwerderpad: dubbel paardengraf

Tegelijk met deze opgraving werd in 1933 ook het grafveld van De Bouwerd ten zuiden van Ezinge blootgelegd, waarin meerdere paardengraven werden gevonden. Waaronder een 'dubbel-paardengraf met hond' uit de 7e of 8e eeuw na Christus gevonden. In het noorden van Nederland en Duitsland en vooral in Scandinaviƫ was het gebruikelijk om gezelschapsdieren te begraven, waarschijnlijk als offergaven bij de begrafenis van een aanzienlijk man (soms ook vrouw). De dieren, vaak de mooiste exemplaren, werden hiervoor gedood en in aparte graven gelegd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.