kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Evenreiten

Evenreiten (effen reit) is een streek die bestaat uit het buitengebied ten oosten van Noordbroek tussen Noordbroeksterhamrik en het Buiten Nieuwediep uit 1665.


Grotere kaart weergeven

Het oostelijk gedeelte van Noordbroek bevat de streken: Korengast, Evenreiten de Meedens en de Zuiderklei. De bovengrond in deze streken bestaat, met uitzondering van enkele zandhoogtes als die waarop de woningen op de Korengast staan, voor drievierde uit uitmuntende kleigrond en een vierde gemengde roode zavelgrond. De klei ligt er ter dikte van ½ tot 1 el. (De Evenreiten, in weerwil van de naam is vooral een uitmuntende kleigrond) De ondergrond in deze streken is op sommige plaatsen zandig op anderen lemig of moerig. - (www.bomenmetbert.nl)

'Even' komt volgens taalkundige Wobbe de Vries wellicht van het Oudfriese heven, wat 'haven' betekent; reit is 'riet'. Dit strookt echter niet met de oudste vermelding van de naam als Heuwinge Reit (1604), Hewingereit of Hawings Rehijt.

Evenreitstermolenkolonie

De Evenreitstermolenkolonie is een voormalig waterschap (molenkolonie) pal ten oosten van Noordbroek. De noordgrens werd gevormd door de Slochterweg en de Pastorieweg, de oostgrens door het Buiten Nieuwediep, de zuidgrens door de Scheemderstraat en de Sappemeersterweg en de westgrens door de zijtak van de Slochterweg. Dwars door het gebied werd later de N33 van Veendam naar Appingedam aangelegd.

Het schap werd bemalen met een windmolen, die volgens een nog aanwezige stichtingsbrief in 1772 reeds bestond en uitsloeg op het Buiten Nieuwediep, die uitkwam op het Termunterzijldiep. Deze molen stond bij de instroom van de tochtsloot Oude Watering, ongeveer 800 meter ten noorden van de Scheemsterstraat. Volgens overlevering werd hij 'Aurora' genoemd, evenals later de korenmolen in het dorp (Noordbroek). De Evenreitster molen was een achtkante bovenkruier op veldmuren, met rieten kap en roeden met zeilen. De vlucht van de roeden was achtenzestig voet. Bij de molen waren twee schuiven. Bij hoog water deed hij dienst als tweede seinmolen. De eerste stond te Scheveklap bij Nieuwolda.

In 1881 werd deze watermolen afgebroken en vervangen door een stoomgemaal, dat na een blikseminslag in 1920 weer werd vervangen door een elektrisch gemaal van 40 pk, dat waarschijnlijk buiten werking gesteld is na 1966.

In 1907 werd de Kielhuistermolenpolder aan het schap toegevoegd. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied tegenwoordig binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenreitstermolenkolonie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.