kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Et en Fret

Et en Fret. Drama in zes bedrijven. Het oudste stuk in Stads-Grunnegers. Het humoristische toneelwerk in het stad-Gronings geschreven komt uit 1793. De auteur is niet bekend.

Het is waarschijnlijk meer een 'leesstuk' dan een echt opgevoerd toneelstuk. De hoofdpersoon is Fret, een predikant uit Zweelo in de provincie Drenthe, die dingt naar de hand van Et, dat is Etta, een ongeveer twintig jaar jongere 'juffer' uit de gezeten Groninger middenstand. Zijn oog valt op haar tijdens een gastpreek die hij houdt in de Groninger A-kerk. Alle hoofdpersonen spreken StadGronings, opmerkelijk genoeg ook de Drentse dominee. Daarnaast horen we ook zo nu en dan een soort 'halfdialect', namelijk vooral uit de mond van Etta en haar moeder, en ook wordt er min of meer zuiver Nederlands ('Hollands') gesproken door de Groninger predikant M., die door zijn ambtsgenoot Fret als huwelijksmakelaar wordt ingeschakeld. De personages zijn overduidelijk karikaturen van toen in de stad levende personen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gangbare, al sinds de zestiende eeuw bekende stereotypen, zoals die van de plompe, domme Drent en die van de gierige Groninger. En ook de verbeelding van de bij de thematiek horende zeden en gebruiken is karikaturaal.


Websites en bronnen:
• Afscheidscollege 27 november 2009 door Hermann W.H. Niebaum Rijksuniversiteit Groningen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.