kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Essen

Essen is een gehucht ten zuid-oosten van Helpman dat ligt in de groene buffer tussen de stad Groningen en het dorp Haren in. In 1215 werd hier een vrouwenklooster gesticht dat behoorde tot de orde van de Cisterciënzers. Dit klooster Yesse of Jesse (later ook wel klooster Essen genoemd) heeft bestaan tot 1594. Het huidige Essen bestaat uit ongeveer 20 boerderijen die aan een rondlopende straat liggen.


Grotere kaart weergeven

Bij de reformatie kwam het klooster in handen van de provincie Groningen die het klooster sloot. Het klooster genoot enige bekendheid omdat het over een wonderdadig Mariabeeld zou hebben beschikt. Van het klooster is boven de grond geen spoor terug te vinden. Het klooster is ingewijd door Otto van Lippe, bisschop van Utrecht. Jesse werd jaarlijks bezocht door de abt van het klooster Heisterbach aan de voet van het Zevengebergte. Eens was hij vergezeld door zijn leermeester Caesarius. In 1483 kwam de generaal der orde zelf, Johannes de Circy. Hij had niets dan lof voor de tucht en de goede geest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.