kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

EPON

In 1985 werd een akkoord gesloten om de grootschalige productiemiddelen van de IJsselcentrale samen met die van de PGEM (Gelderland) onder te brengen in een nieuwe elektriciteitsproductiemaatschappij, de EPON. In 1986 voegden ook het PEB-Friesland en het EGD (Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe) zich hierbij.

26-05-1987 werd in Zwolle de Elektriciteits Produktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland (EPON) opgericht. Dit was een initiatief van EGD, PEB, PGEM en IJsselmij, de vier bedrijven die Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland van stroom voorzagen. Deze moederbedrijven gingen zich richten op de distributie en de kleinschalige opwekking van stroom, terwijl EPON zich op de grootschalige produktie toe zou leggen. Het bedrijf telde 1650 medewerkers, afkomstig uit de produktiesector van de moederbedrijven. Het produktievermogen was verdeeld over zes centrales. Deze waren goed voor ruim 4500 megawatt. Dat was een derde van de totale elektriciteitsproduktie in Nederland. Noordoost Nederland liep daarmee vooruit op de herstructurering van de stroomvoorziening, zoals de minister van economische zaken die voorstond.

Het Belgische Electrabel stapte in 2001 in de Nederlandse markt door overname van elektriciteitsproducent EPON. EPON was toen de grootste producent van elektriciteit in Nederland met een totaal opgesteld vermogen van 4.647 MW

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.