kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Entens

Entens is een hoofdelingengeslacht, oorspronkelijk uit Drenthe, in de 15de behorend tot het Groninger Stadspatriciaat. Door huwelijk kwam de familie later in het bezit van de borg Mentheda in Middelstum. Barthold (III) Entens is wel de bekendste telg uit de familie. Hij koos in de tachtigjarige de kant van de Staatse partij en werd bekend als watergeus.

Er was nog een hoofdelingengeslacht in Middelstum wat tot geschillen leidde en uiteindelijk in 1547 tot de moord op Barthold (II) Entens.

Diens zoon Bartholt (of Barthout) Entens van Mentheda (1539 - 17 mei 1580) had het bezit had over Middelstum en Dorwert en was tijdens de 80-jarige oorlog luitenant-kapitein van de watergeuzen.
Hij was een groot tegenstander van het rooms-katholicisme en de predikers daarvan. Na de Slag bij Heiligerlee in 1568 terroriseerde hij diverse rooms-katholieke kloosters, zoals in Rottum. Hij verlegde zijn aandacht naar de Wadden, hield huis op Vlieland en Terschelling en veroverde diverse koopvaardijschepen in de periode 1569-1570.
Hij voegde zich rond 1571 bij de watergeuzen en was aanwezig bij de Inname van Den Briel en Vlissingen. In juni 1571 kreeg hij het commando over een vloot van 30 schepen om Dordrecht in te nemen. Entens nam vervolgens deel aan het Beleg van Goes (1572), wat op niets uitliep, en bleef daarna in Walcheren, dat werd geplunderd.

In 1577 werd Entens door Willem van Oranje teruggezonden naar zijn geboortestreek Groningen. Daar kreeg hij het bevel over een garnizoen in de stad. Op een avond in 1580 tijdens het beleg van Groningen stak Entens met een dronken kop en als schild het deksel van een botervat zijn hoofd uit een schietgat toen er net een kanonskogel in zijn richting werd afgeschoten. Hierbij kwam hij om het leven.

Zijn broer Assinge Entens (? - 1584) koos na 1580 ook partij voor de Staatse kant. Ook hij leidde nogal een wild leven en moest Mentheda in 1583 verkopen wegens schulden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.