kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Engelbert

Engelbert is een dorp aan de Engelberterweg met 890 inwoners ten oosten van de stad Groningen. Tot 1969 lag het in de voormalige gemeente Noorddijk. Het heeft een deels 13e-eeuws kerkje. Oorspronkelijk was Engelbert een van de kerspelen van het Gorecht. De naam Engelbert betekent kleine buurt of klein dorp.

In de middeleeuwen heette het Egniberde afgeleid van de mansnaam Egge, de geslachtsnaam Egna en berde (= groep huizen of buurt).

Engelbert ontstond toen het moerassige en beboste veengebied ontgonnnen werd.

Engelbert is een van de vier MEER-dorpen Middelbert - Engelbert - Euvelgunne - Roodehaan in het gebied waar de grote stadsuitbreiding Meerstad is gepland. Volgens die plannen zal Engelbert zijn dorpskarakter behouden.

Engelbert ligt samen met een aantal buurdorpen in een reeks op een lage rug ten noorden en parallel aan de Hondsrug. Het gebied heet Het Wold en wordt later Gorecht genoemd. Deze dorpen vinden hun oorsprong in buurtschappen die zijn ontstaan tijdens de ontginning van veen in de Middeleeuwen. De ontginningen werden steeds vanuit de tegenoverliggende “moederdorpen” op de Hondsrug opgezet. Zo is Engelbert door Haren ontgonnen.
Engelbert is een typisch lintdorp dat de karakteristiek van een ontginningsas in het veen nog steeds herkenbaar in zich draagt. Dat is zichtbaar aan de langgerekte smalle percelen haaks op de weg en de bebouwing die is geconcentreerd langs de weg en samen met de erfbeplanting een duidelijk zichtbaar lint in het open veenweidelandschap vormt.

Websites en bronnen:
www.geschiedenisbibliotheekgroningen.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.