Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Engbert Jurjen Duintjer

Engbert Jurjen Duintjer Jzn. is geboren op 10 april 1873 in Oosterdiep (gem. Veendam). Hij is overleden op 3 januari 1956 in Groningen, hij was toen 82 jaar oud.

Beroepen:
directeur van de N.V. Duintjer, Wilkens Meihuizen en Co..
vanaf 1903 fabrikant.
vanaf 1905 aardappelmeelfabrikant.

Hij is een paar jaar lid van de gemeenteraad geweest, maar heeft zich daaruit teruggetrokken, omdat de publiciteit, die aan die functie verbonden was, hem tegenstond. Vele jaren echter was hij voorzitter van de Muziekvereniging Veendam.

Toen de jonge fabrikant Engbert Jurjen Duintjer J zn. in 1903 ging trouwen, liet hij zich naast het huis van notaris Boer aan het Boven-Oosterdiep door de bekende architect J. A. Hooykaas een huis bouwen in de toen in de mode komende Jugendsti. Het interieur was rijk aan sierlijke mahoniehouten betimmeringen die een rijke achtergrond vormden voor de steeds groeiende collectie schilderijen, oude muziekinstrumenten, keramiek enz. die aan een druk bezet leven een diepere zin gaven dan aIleen aardappelmeel had kunnen doen. "Groot Engbert" is in zijn lange leven in stilte een grote steun geweest voor vele jonge kunstenaars en filosofisch aangelegde geesten, die vaak kostelijke uren in dit huiselijk museum hebben doorgebracht en daar misschien ook een van de zoons, als jongen, ontmoet hebben, de later bekend geworden architect Marius Duintjer, die in Veendam een huis bouwde voor zijn oudste broer Jurjen, die behalve directeur van D.W.M., jarenlang voorzitter was en nog is van de Kamer van Koophandel.

De aardappelmeelfabrikant Duintjer bouwde in Veendam een van de belangrijkste Nederlandse particuliere kunstverzamelingen van zijn tijd op.

In de Gouden Eeuw van de Veenkoloniën, de negentiende eeuw, schoten de fabrieken als paddenstoelen uit de grond. Denk aan aardappelzetmeel- en strokartonfabrieken, maar ook aan houtzagerijen. Het was geen uitzondering dat de directie van een fabriek kunst verzamelde of in opdracht liet maken. Ook Engbert Jurjen Duintjer kon “van aardappelmeel alleen niet leven” en bouwde een indrukwekkende kunstcollectie op. De muren in zijn huis in Veendam hingen vol met zowel oude als moderne kunst.

Het Meindertsveen

Het Meindersveen ligt ten zuiden van de weg van Rolde naar Borger even ten zuidoosten van Papenvoort. Het landgoed Meindersveen werd in het begin van de 20e eeuw gekocht door de Veendammer industrieel Engbert Jurjen Duintjer. Hij verwierf het gebied, waarvan hij de jachtrechten bezat, in fasen.

Het landgoed zou tot 2008 in het bezit van de familie Duintjer blijven. Daarna werd het grootste deel verkocht aan staatsbosbeheer. Het landhuis met 5 ha. is nog in het bezit van de kleinkinderen van de stichter van het landgoed. Het terrein met bossen en heideveldjes bevat ook enkele vennen, waaronder de Rondeplas, het Hoefijzer en het Eendenwater.

De architect Marius Duintjer, een achterneef van de stichter van het landgoed, ontwierp zijn eerste bouwwerk voor dit landgoed. Het door hem ontworpen vakantiehuisje wordt van belang geacht omdat het in al zijn eenvoud de "vertrekpunten" toont van zijn latere werk.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.