kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Emmanuel van Cremona

De heilige E(m)manuel van Cremona (ook wel 'de Sescalco') (1225 - 1298) was een Italiaanse bisschop en professor die aan het eind van de 13e eeuw vanuit zijn geboorteland naar de Sint Bernardusabdij toog, getrokken “door de heiligheid van de monniken van Aduard”.

Emmanuel werd in 1298 begraven voor het hoogaltaar in de kruiskerk van Aduard. Tijdens de opgravingen op het kloosterterrein in 1940, is zijn graf teruggevonden. In 1942 is het stoffelijk overschot overgebracht naar de noordelijkste Cisterciënzer abdij in Nederland, het klooster Sion in Diepenveen.

In de dertiende en veertiende eeuw kreeg Aduard een zekere faam doordat twee van zijn kloosterlingen zalig werden verklaard. Dit waren Richardus de Aldwerd (ook: Richardus de Busto) en Emmanuel de Sescalco (ca. 1225-1298) die van adel was, een geboren graaf zelfs en gewezen bisschop van Cremona. In 1277 wordt deze Emmanuel de Sescalco vermeld als aartsdiaken en als hoogleraar in de beide rechten aan de Sorbonne. Deze geleerde man was een politieke tegenstander van Karel van Anjou, koning van Napels en Sicilië wiens wreedheden in Sicilië hij afkeurde. Ook noemde hij de excommunicatie van de Griekse keizer, die door Anjou was afgedwongen, onwettig. Wegens de - na de dood van Anjou in 1285 nog steeds voortdurende - politieke woelingen ontvluchtte hij zijn Italiaanse vaderland, nadat hij eerst nog het episcopaat van Cremona had vervuld in de periode 1291-1294. Aangetrokken door de vrome reputatie van de Brit Richardus de Aldwerd die van 1235 tot 1266 monnik was geweest te Aduard, trad ook hij in de lente van 1296 in te Aduard, waar hij twee jaar later zou overlijden. - (www.dbnl.org)

Websites en bronnen:
aduardinbeeld.nl/wp-content/uploads/2017/12/brochure-Emmanuel.pdf

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.