kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ekke Fransema

Ekke Fransema (Adorp, 2 maart 1864 - Godlinze, 11 januari 1928) was een jurist en verzamelaar van Groningana. Zijn collectie werd ondergebracht in het Fransema-kabinet van de Openbare Bibliotheek in Appingedam en bij de Groninger Archieven. Het Fransema kabinet krijgt een permanente plek in het museum Møhlmann in Appingedam.

Fransema Kabinet
De totale collectie van Fransema omvat circa 4500 werken, waaronder zeer zeldzame werken op juridisch gebied, zoals over de geruchtmakende processen van de grietman Rudolf de Mepsche. Na zijn overlijden in 1928 wist de openbare bibliotheek van Appingedam de collectie in haar geheel te verwerven. Van 1984 tot 2017 was de collectie ondergebracht in het Fransema Kabinet in het toenmalige gebouw van de bibliotheek, een rijksmonument aan de Koningstraat. De schrijver van zijn biografie, Hans Heijerman, heeft de collectie gecatalogiseerd.
Jaarlijks wordt in de provincie Groningen de Fransema-lezing gehouden over een historisch of cultureel thema.

Fransema was een zoon van de rentenier Jan Fransema en Frouwke Wiertsema in Godlinze. Hij bezocht een dure kostschool, Ruimzicht in Doetinchem. Hij trouwde op 29 april 1886 te Bierum met Hillegonda Alida Venhuis, dochter van de onderwijzer Anthonius Venhuis en Anje Lanting. Op 61-jarige leeftijd voltooide hij zijn studie rechtsgeleerdheid, waaraan hij als 28-jarige in Leiden begonnen was. Hij was welgesteld en verzamelde onder meer oorkonden, andere historische documenten en zeldzame boekwerken. Hij maakte zijn boekenverzameling, met uitzondering van de zeldzame werken, toegankelijk voor zijn dorpsgenoten in Godlinze, die zijn boeken op zaterdag konden lenen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.