kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eilina Huizenga-Onnekes

Mw. Eilina Johanna (Line) Huizenga-Onnekes (Vierhuizen 1883 - Ten Boer 1956), domineesdochter, trouwde met de boer J.H. Huizenga, verzamelde een groot aantal sprookjes en vertellingen in Groningerland. Zij gaf ze uit als Groninger Volksvertellingen; deel 1, Trijntje Soldaats, 1927; deel II Het Boek van Minne Koning, 1930. Verder Groninger Volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan, 1930 en Het menschelijk leven in het Groninger Land, 1939.

Zij was de belangrijkste verzamelaar van Volksverhalen in Groningen. Bij dit werk werd zij geïnspireerd door haar oom Johannes Onnekes en werd zij ondersteund door Kornelis ter Laan totdat zij van elkaar vervreemdden. Zij was modern voor haar tijd, omdat zij aandacht had voor de vertellers en deze in hun eigen taal aan het woord liet.

Trijntje Soldaats was een naaister, die de oude verhalen vertelde; opgetekend plm. 1800-1804. Deze Groninger sprookjes zijn dus ouder dan de beroemde verzameling van de gebroeders Grimm. Men vindt er o.a. Grote en Kleine Klaas, Klein Duimpje, De Drie Broeders. 't Boek is uitgegeven met houtsneden van Johan Dijkstra.

Op dezelfde wijze verscheen Het Boek van Minne Koning. Dit was een arbeider uit Ten Boer, 1854-1929.

Ook van andere vertellers zijn verhalen opgenomen. Velen ervan zijn echte volksvertellingen; De Vier Broers, De Drie Broers, Sterke Jan, De Visser en Zijn Vrouw, Janmaanje ien 't papieren hoeske enz.

Mw. Huizenga was bijna 25 jaar bestuurslid van de historische vereniging Stad en Lande. Zij is lid van het bestuur van 't Groninger Landschap en erelid van Grunnen.

Haar boek Menschelijk leven in Groningerland (1939) is minder geslaagd, vooral door haar neiging veel verhalen en gebruiken als te oud (heidens, Germaans) erfgoed te zien.

Posthuum verscheen, uitgegeven door J.A. Fijn van Draat, in 1970 nog een schitterende verzameling sagen: Heksen- en duivelsverhalen in Groningerland.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.