kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Egidius le Groz

Aegidius Albertus le Gros (ook: Groz), aartspriester, * ca. 1680 in het Luiksche, ✝ Mei 1763 te Groningen; studeerde te Leuven, 1708-'11 kapelaan te Groningen, van 1711 tot zijn dood pastoor aldaar. Hij werd 1720, samen met de Gron. regulieren, voor korten tijd uitgewezen wegens partij kiezen tegen de Utr. scheurmakers. Probeerde in 1755-1756 vergeefs de geestelijkheid in Groningen te bewegen tot vermindering van aantal staties in de stad van zeven naar vier.

Sinds 1728 was hij rooms-katholiek aartspriester van Groningen (Stad en Lande). Hij schreef een buiten zijn ressort blijkbaar onbekend gebleven catechismus. Rogier

Lit.: Hofman, in: Arch. aartsb. Utr. (XXV, 310 vlg.).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.