kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eemspolder

De Eemspolder is een voormalig waterschap, 800ha groot, in de gemeente Het Hogeland in Groningen. Het omvatte de gelijknamige in 1876 ingedijkte polder, die tot 1944 direct aan zee gelegen was. Daarna werd de polder aan zeezijde omringd door de nieuwe Emmapolder.


Grotere kaart weergeven

Het schap was gelegen ten noorden van Uithuizen en lag tussen de noordelijke dijk van de Uithuizerpolder en de Oostpolder en de Omringdijk. Het was zo'n 7½ km lang (oost-west) en maximaal 1,2 km breed (noord-zuid).

De polder werd bemalen door de bestaande molen de Goliath die in het oosten van de polder stond en rechtstreeks op de Waddenzee uitsloeg. Sinds 1959, na de aanleg van de Emmapolder, watert het gebied naar het zuiden af via een duiker in de slaperdijk op het Oostpolderbermkanaal.

Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 1995 binnen dat van het waterschap Noorderzijlvest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.