kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eemskanaal

Het Eemskanaal is, samen met het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. Het Eemskanaal is 26,4 km lang, 60 meter breed, 5-6 meter diep. Het Eemskanaal verbindt de stad Groningen met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1963 verbreed. Het Eemskanaal is een belangrijke scheepvaartverbinding en is tegelijk de belangrijkste waterafvoer van het noordoosten van Drenthe. Tenslotte is het kanaal erg belangrijk voor de scheepsbouwindustrie in het gebied rond Hoogezand-Sappemeer. Over het Eemskanaal liggen 7 bruggen. In het kanaal ligt 1 sluis (Zeesluis Farmsum).


Grotere kaart weergeven

In het eerste decennium van de 19e eeuw begon de afwatering in Drenthe en Groningen zorgen te baren. Het afgraven van de veengebieden deed de afwatering sterk toenemen. Al dit water moest via Groningen en het Reitdiep naar de Lauwerszee stromen. Deze afwatering liep niet goed vanwege de relatief hoge ebstanden en dit probleem werd verergerd bij een aanhoudende westenwind. Men kwam met het plan de afwatering te verleggen naar de Dollard. Er lagen al plannen voor een kanaal voor de scheepvaart tussen de provinciale hoofdstad en Delfzijl en dit kon tegelijk voor de afwatering dienstdoen. In 1877 kwam het Eemskanaal gereed.

Bij Delfzijl zijn een spui- en schutsluis aangelegd. Het kanaal voldeed zeer goed als afwateringskanaal, door de stroming werd het kanaal breder en bleef goed op diepte. Voor de scheepvaart was dit op zijn minst hinderlijk; de hoeveelheid af te voeren water was groot en bij het spuien kon de stroomsnelheid een top van 1 meter/seconde bereiken waardoor scheepvaartverkeer eigenlijk onmogelijk was. Het Damsterdiep verloor na de opening van het Eemskanaal haar rol als scheepvaartweg.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.