kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eemsgebied

Zou het achterland worden van de Stad volgens een plan van 1482; men wilde een kanaal graven van Hede aan de Eems langs Boertange naar Vlachtwedde; de Eems zou dan bij Hede (Heede) worden afgedamd. Met de Munstersen had men een verdrag gesloten, maar 't bleek onuitvoerbaar.


Grotere kaart weergeven

In 1661 kwam er een nieuw plan; in 1701 opnieuw, nu zonder afdamming van de Eems; het kanaal zou lopen van Hede naar Bellingwolde en vandaar naar het Winschoterdiep.

Nogmaals kwam men op het plan terug in 1860, toen de Rijkshoofdingenieur er een uitvoerig rapport over uitbracht aan Gedeputeerde Staten. De afdeling Bellingwolde van de Mij. van Landbouw gaf er een Memorie van Toelichting over in het licht. Daarin wordt met nadruk gewezen op de ontginning van de uitgestrekte venen tussen Bellingwolde en Hede. De kosten waren f 24000.000, maar men rekende op een opbrengst van f 37000.000. Toch is er niets van gekomen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.