kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eemsbode

Nieuws- en advertentieblad voor Fivelingo en 't Oldambt. Nieuwsblad voor het Eems-Dollardgebied. Opgezet in 1874 door drukker Jan Haan in Delfzijl.

Jan Haan
In de provincie werden als direct gevolg van de afschaffing van het dagbladzegel diverse (regionale) kranten opgericht. In Delfzijl drukte Jan Haan vanaf 1870 het Advertentieblad voor het arrondissement Appingedam, dat overging in het weekblad De Eemsbode (1874). In 1875 was Jan Haan ook betrokken bij de breed opgezette Nieuwe Provinciale Groninger en Drenthse Courant.

De twee oudste Groningse kranten, Nieuwe Groninger Courant en Provinciale Groninger Courant, hadden beiden een conservatief-liberaal karakter. Ook de Nieuwe Groninger Courant had een liberale signatuur, maar ging daar veel vrijer mee om en koos er vaak voor om geen verhitte debatten aan te gaan. Geheel anders waren de provocerende idee├źn die werden uitgedragen in de socialistische krant De Vlinder, waarvan helaas maar weinig exemplaren zijn overgebleven. De Vlinder verscheen vermoedelijk van 1873 tot 1911 en werd uitgegeven door W.H. Flink. Het blad hoorde wel in de socialistische hoek thuis - volgens Prakke en ik ben het daarmee
eens -, maar was niet verbonden aan de socialistische beweging. Het was waarschijnlijk een geheel particulier initiatief.
Behalve de liberalen en socialisten wisten ook de antirevolutionairen zich vanaf 1886 vertegenwoordigd in de dagbladpers met de oprichting van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant. De oprichter van deze krant, Jan Haan, was een ware lokale persbaron. Hij was tevens betrokken bij de oprichting en exploitatie van tal van bladen, zoals Advertentieblad voor het Arrondissement Appingedam, De Eemsbode, De Verzamelaar, De Groninger Kerkbode en Het Noorden. - (Journalistiek in beweging - 2009 - Rutger Hendrik de Graaf)

In WO-II is de Eemsbode opgegaan in Echo van het hooge Noorden en later in de Noord-Groninger Courant die het blad na de oorlog weer zelfstandig uitbracht.

Het vijfenzeventigjarig bestaan van De Eemsbode werd in 1949 feestelijk herdacht.

De Noord-Groninger Courant werd in 1969 overgenomen door het Nieuwsblad van het Noorden die de Eemsbode als huis-aan-huisblad uitgeeft. De Eemsbode verschijnt anno 2020 elke woensdag in Noordoost Groningen (gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en deels Midden-Groningen). 'De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden', aldus de huidige uitgever NDC Mediagroep.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.