kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

eemien

Na de ijstijd van het saalien volgde het relatief warme eemien (ca. 128.000 tot 116.000 jaar geleden), waarin de ijskappen smolten en de zeespiegel steeg. De lager gelegen delen van het landschap werden overstroomd door de Eemzee. Deze zee drong ook diep door in het Hunzedal en liet er een pakket mariene afzettingen in de vorm van grovere zanden achter.

Meer landinwaarts in het Hunzedal kon als gevolg van verslechterde afwatering op grote schaal veen tot ontwikkeling komen. De hoger gelegen delen van het landschap raakten geleidelijk aan bedekt met een dicht loofbos.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.