kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eeck

Regentengeslacht. De familienaam Eeck komt het eerst voor te Farmsum, waar de familie in de tweede helft van de zestiende eeuw een houthandel dreef. Een andere tak behoorde eind zestiende eeuw tot het patriciaat van Emden.

Johannes (II) Eeck, 1600-1663, werd in 1623 secretaris van de stad Groningen, later zelfs raadsheer en burgemeester. Hij was de zoon van houtkoper Tjaart Eeck en zijn echtgenote Johanna Bernards uit Farmsum. Johan Eeck was dokter en studeerde en promoveerde aan de Academie in Groningen. Hij werd Secretaris der Stad, later van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Ook is hij burgemeester van de stad Groningen geweest, evenals zijn zoons Sicco en Johan. Op gedenkstenen in de Der Aa-kerk in Groningen kunt u hun namen vinden.

Zijn zoon Sicco Eeck (1626-1679) werd eveneens raadsheer en later burgemeester van Groningen.

Huis Ekenstein


Johannes II noemde zich hoofdeling te Loppersum en Wirdum en stichtte in 1648 huis Ekenstein te Tjamsweer, door de familie als buitenhuis gebruikt en tot 1723 in haar bezit. Maar de eerste bewoners waren dus Johan Eeck en zijn vrouw Johanna Bernards.

borg Rusthoven


Een andere zoon van Johan II, Johan III, is ook burgemeester van Groningen geweest, en stichter van de nabij gelegen borg Rusthoven bij Wirdum in 1686. Johan (III) Eeck en zijn vrouw Clementia Eyckenbergh kregen geen kinderen. In hun testament stond dat de borg naar Catharina Maria de Lairesse zou gaan en na haar overlijden naar Gerhard Schaffer.

Eissinge

Johan II Eeck was acceptabel voor Groninger regentenkringen door de connecties van zijn eerste vrouw Aeltien Lamberts, wier moeder een Eissinge was geweest. De Eissinges hoorden tot de families die tn gevolge van de Reductie op het regeringspluche waren beland.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.