kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eddy Evenhuis

Egbert (Eddy) Evenhuis (Groningen, 1 november 1920 - Leeuwarden, 21 augustus 2002) was een journalist en dichter. Hij was van 1955 tot 1983 hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.

Evenhuis volgde tot zijn eindexamen in 1938 de HBS in Groningen en werd eind jaren dertig voluntair bij het Groninger Dagblad, waar hij A. Marja leerde kennen. Ook maakte hij kennis met Josef Cohen en nam hij deel aan de literaire avonden bi de door Ab Visser en Ferdinand Langen opgerichte kunstenaarskring 'Het Drieluik', waar hij onder meer Koos Schuur leerde kennen die hem "Prins Der Zeven Meren" doopte.


Hij debuteerde in 1938 in Den Gulden Winckel. Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1943 onder de titel Uit de pas bij de clandestiene Homerus Pers.


Na de bevrijding kreeg hij een vaste betrekking bij het Groninger Dagblad, die vanaf 23 april 1945 weer in het bevrijde Groningen verscheen, tot hij in 1948 hoofdredacteur werd van De Vrije Pers te Soerabaja in Indonesië.


Hij keerde in 1954, gedwongen door de machthebbers aldaar die niet van zijn kritische commenteren hielden, terug naar Nederland en werd kort daarop buitenlandredacteur bij de Leeuwarder Courant. Een jaar later volgde hij hoofdredacteur Kees van Beem op, tot 1965 samen met Jan Piebenga en vervolgens met Jacob Noordmans. Vanaf 1969 was Laurens ten Cate de derde hoofdredacteur.


Evenhuis bedacht samen met Henny Keikes de rubriek 'Gehoord en Gezien' die voor het eerst verscheen in de Leeuwarder Courant van 4 februari 1957. Hij schreef scherpe liberale commentaren in zijn rubriek 'Feiten en achtergronden' en las net als collega hoofdredacteur Jacob Noordmans alle drukproeven.

Voor dichten had hij steeds minder tijd, maar hij stuurde weleens een gedicht onder een valse naam naar de Lyrische Courant, de poëzie-bijlage van zijn eigen krant, dat dan werd geplaatst.

In 1983 legde hij het hoofdredacteurschap neer en in 1985 ging hij met pensioen. In 1995 gaf hij in eigen beheer nog een dichtbundel uit.

Evenhuis werd door Ab Visser tot de Groninger School gerekend. Gedichten van hem zijn opgenomen in bloemlezingen van Gerrit Komrij en Menno Wigman.

Werken:
• 1943 Uit de pas
• 1944 De leerling Alexander
• 1946 Pan in de stad
• 1974 Een affaire
• 1995 Eigen keur

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.