Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-05-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Duurswold

Duurswold of De Woldstreek (vroeger ook Zevenwolden genoemd) is een voormalig veengebied ten oosten van de stad Groningen, dat aansluit bij de Oude Veenkoloniën. Het bestaat uit een krans van zeven oude randveenontginningsdorpen rond een laag gelegen ontginningsvlakte. Het is grotendeels een akkerbouwgebied; in het westen komt keer melkveehouderij voor.

Duurswold valt grotendeels samen met de gemeente Slochteren. Aan de zuidwestkant grenst het aan de stad Groningen. De noordwest- en noordkant bestaat uit lage overgangsgronden die aansluiten bij de Centrale Woldstreek en het wierdenlandschap van Noord-Groningen. Ontgonnen hoogveengebieden vormen de grens met het Oldambt en de Oude Veenkoloniën.

Bronnen:
landschapsgeschiedenis.nl, auteur: Otto S. Knottnerus


Pageviews vandaag: 21.