kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Duivelsmeer

Andere naam voor het (voormalige) Sappemeer of Sapmeer. Het was een meerstal (veenmeertje) op de plek van het huidige dorp Sappemeer in de Groningen. Het meer was 2 tot 4 meter diep en waterde af op het riviertje de Sijpe. Mogelijk is het Sapmeer naar de Sijpe vernoemd. Een recente sage stelt daarentegen dat het meertje is genoemd naar de duivel Sappe.


Grotere kaart weergeven

Het Sap meer staat afgebeeld op de provinciekaart van Barthold Wicheringe uit 1616. Volgens de Groningse stadsrekening uit 1617 was het ' een vreesselijk en vermaard meer, bij veel ouden gemeenlijk Sappemeer, ook om het groote geraas van het water het Duivelsmeer genaamd, hebbende op vele plaatsen doorgaans 16, 14, 12 en tenminste 7 voet water '. De waterspiegel van het meer lag enkele meters hoger dan het huidige maaiveld; ook de zandhoogtes bij Spitsbergen (2 m +NAP) stonden kennelijk ruim onder water.

Het Sappemeer lag oorspronkelijk op het grondgebied van het kerspel Zuidbroek en was mogelijk identiek aan het Broeckster meer, dat in 1503 voor het eerst wordt vermeld. Het meer omvatte de omgeving van het Achterdiep vanaf de Winkelhoek tot en met de Jagerswijk en de omgeving van de Noorderstraat ten noorden van de Middenweg (vroeger Zwarteweg genoemd). Ten zuiden daarvan lag het Kleinemeer of Kleine Sapmeer aan beide zijden van het Kleinemeersterdiep (nu: De Vosholen).

Beide meren werden drooggelegd nadat het Winschoterdiep of Schuitendiep in de jaren 1614 tot 1617 tot aan het Sapmeer was doorgetrokken. De naam Sappemeer bleef bewaard voor de op die plaats gestichte veenkolonie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.