Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ds. Th. Dellemanstichting

Gereformeerd Centrum voor Samenlevingsopbouw en Welzijnsbeharteging, genoemd naar dominee Th. Delleman (1898-1978), vanaf 1947 gereformeerd studentenpredikant te Groningen en een van de oprichters van het centrum.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 6.